Liefdadigheid

Als dank voor het succes neemt ENERGETIX zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid op. Zakenpartners en bedrijven ondersteunen de "Hugo Tempelman Stichting" en de "Stichting RTL – Wir helfen Kindern e. V.“ Al meer dan € 1.000.000 kon ENERGETIX aan liefdadigheidsdoelen schenken. Het allerbelangrijkste: elke cent komt daar terecht, waar hij nodig is!

De Nederlandse arts dr. Hugo Tempelman zet in Zuid-Afrika richtinggevende projecten op in de strijd tegen aids en om de kwaliteit van het leven van duizenden mensen te verbeteren; RTL stichting steunt wereldwijd projecten die het leven van kinderen en jongeren verbeteren.

Onze klanten en zakenpartners waarderen dit engagement en zijn er zeer trots op daaraan een bijdrage te kunnen leveren. Samen helpen wij diegenen die dringend hulp nodig hebben.

Een deel van de schenking bestaat uit de opbrengst van geselecteerde producten. Daarnaast doet ENERGETIX mee aan twee grote evenementen, de Gutenberg Marathon in Mainz en de RTL Telethon. ENERGETIX motiveert haar zakenpartners om deel te nemen aan de evenementen en doneert een bepaald bedrag per kilometer. Deze gebeurtenissen zijn een buitengewone teamervaring en dienen bovendien een goed doel.


VOOR DE DERDE KEER IN ACTIE BIJ DE RTL GOEDE DOELEN MARATHON: DE 24-UURS-SKELTER-CHALLENGE 

Actief goed doen als team: in het najaar van 2017 gingen ENERGETIX-zakenpartners en vrienden samen met het management naar Keulen om opnieuw deel te nemen aan de RTL Goede Doelen Marathon.

Bij deze sportieve uitdaging moesten in totaal 20 bedrijfsteams 24 uur zonder pauze met een skelter over het bochtige parcours rijden. En ook extreme sporter en ENERGETIX-vriend Joey Kelly was er weer bij om deze klus op eigen kracht te klaren!

Jessica Schlick (CMO) en Alexander Link (CIO / COO) klommen ook in de skelter en ENERGETIX-eigenaar en  CEO Roland Förster was blij om in de RTL-studio een donatiecheque van meer dan 70.000 euro te mogen overhandigen aan presentator Wolfram Kons. In totaal werd er bij de 22e RTL Goede Doelen Marathon meer dan 9 miljoen euro ingezameld ter ondersteuning van noodlijdende kinderen.

Overigens bracht iedereen de sportieve uitdaging tot een goed einde en werd er een nieuw wereldrecord neergezet in het 24 uur skelter rijden!

 

 

Zum Seitenanfang


Opnieuw zorgt de overhandiging van een cheque voor voortzetting van belangrijke projecten

DANK aan alle zakenpartners en klanten: door de verkoop van het populaire MagnetHeart kan ENERGETIX de Hugo Tempelman Stichting met nog eens 70.000 euro ondersteunen! Het totale donatiebedrag is nu ruim 1,3 miljoen euro.

De Hugo Tempelman Stichting was hierdoor in staat om een computerschool, een centrum voor gehandicapte kinderen en een kindertehuis voor aidswezen, alsmede tuinen voor het leren telen van groenten op te zetten en te exploiteren.

 

 

Zum Seitenanfang


Halve marathon Mainz – ENERGETIX 2017 weer met Joey Kelly voor het goede doel aan de start

Een mooie traditie: In 2017 leverde ENERGETIX opnieuw een zeer gemotiveerd lopersteam aan de sportieve voorjaarsklassieker de Gutenberg Marathon Mainz. Ongeveer 70 medewerkers van ENERGETIX en zakenpartners uit Duitsland en Oostenrijk liepen op 7 mei, samen met de extreme sporter en ENERGETIX promotor Joey Kelly, de ruim 21 kilometer. Voor elke door de lopers afgelegde kilometer doneerde ENERGETIX opnieuw 2 euro aan zijn liefdadigheidspartner, de Hugo Tempelman Stichting. 

Zum Seitenanfang


Overhandiging van de cheque bij de Collectiepremière 2016

De ambassadeur van de Hugo Tempelman Stichting, acteur Clemens Schick, die als verrassingsgast in Berlijn bij de Collectiepremière verscheen, prees ENERGETIX voor de inzet in Zuid-Afrika. Roland Förster kon dit jaar een donatiecheque ter waarde van €110.000 aan Liesje Tempelman en Vivi Eickelberg van de Tempelman Stichting overhandigen.

Samen met de deelname aan de RTL Telethon van dit jaar bedraagt de opbrengst aan donaties van de laatste catalogusperiode van ENERGETIX € 165.000. Ook bij de volgende RTL Telethon op 24 en 25-11-2016 zal ENERGETIX weer met een groot aantal zakenpartners vertegenwoordigd zijn. Ditmaal gaat men op de spinning bike. Natuurlijk is Joey Kelly erbij.

Zum Seitenanfang


ENERGETIX actieve deelnemer aan de RTL goede doelen marathon

Een sportieve uitdaging die veel van de deelnemers eist, de teamgeest versterkt en tevens het goede doel dient? Dat is de RTL goede doelen marathon!

In 2016 nam ENERGETIX voor de tweede keer deel aan dit gigantische tv-evenement ten behoeve van kinderen in nood. Extreme sporter, muzikant, ENERGETIX vriend en overtuigd sportEX-drager Joey Kelly vestigde tijdens de challenge een nieuw wereldrecord door het 24 uur lang op de spinningbike vol te houden. Ondernemerteams zoals dat van ENERGETIX sloten zich daar bij aan, door, elkaar in teamverband afwisselend,  de 24 uur op de bike te voltooien.

In de RTL-studio overhandigde CMO Jessica Schlick aan presentator Wolfram Kons symbolisch een ENERGETIX armband, waarin de donatiesom was gegraveerd. Met € 70.000 droeg ENERGETIX bij aan de € 733.000, die de buitengewone challenge met 26 spinningbikes opleverde.

Samen met de giften van de toeschouwers en de liefdadigheidsveilingen haalde de 21e RTL-goede doelen marathon een opmerkelijk donatiebedrag op van in totaal ruim 7,8 miljoen euro voor kinderen in nood.

Zum Seitenanfang


ENERGETIX team bij de RTL Telethon

20 zakenpartners en vrienden van ENERGETIX deden op 19 en 20 november mee op de loopband toen extreme sporter Joey Kelly zijn 24-uurs loop tijdens de RTL Telethon afwerkte. "Joey Kelly zet zich al lang voor en met ons in op het gebied van de kinderopvang", zegt eigenaar en CEO van ENERGETIX, Roland Förster, in een live interview met RTL liefdadigheidsmanager Wolfram Kons. "Hij had niet lang nodig om ons te overtuigen. We weten dat elke cent bij de projecten terechtkomt ." De sfeer in de foyer van de mediagroep in Keulen-Deutz was geweldig. In deze unieke sfeer gaven de ENERGETIX lopers blijk van een fantastische teamspirit en kwamen zij uit op 232 kilometer. Per gelopen kilometer van de 20 loopband teams vloeiden er € 10 in de donatiepot. Het totale bedrag van de actie van de RTL stichting "Wir helfen Kindern“ bedroeg meer dan € 10 miljoen. Daar voegde ENERGETIX, naast de € 10 per kilometer, nog eens een cheque van € 70.000 aan toe.

Zum Seitenanfang


HALVE MARATHON MAINZ 2016: VOOR KANSEN, ONDERWIJS, VOEDSEL, WATER

De projecten van ENERGETIX liefdadigheidspartner Hugo Tempelman gaan naar de volgende ronde: Zoals de Nederlandse arts in 2016 in het kader van de Mainz Marathon heeft toegelicht, heeft het moeder-kind-programma in Zuid-Afrika – ook dankzij de steun van ENERGETIX – met zo'n voorbeeldig en overtuigend effect gewerkt, dat het werd overgenomen door de overheid.

De nieuwe focus van de Hugo Tempelman Stichting ligt nu op het school- en onderwijsterrein. "Wij hebben een heel groot kinderenprogramma ontwikkeld met de naam: “Van de wieg tot volwassenheid," vertelt dr. Hugo Tempelman. "We hebben gezonde kinderen op weg geholpen. Nu geven we de kinderen van Zuid-Afrika een kans. Wij geven hen onderwijs, voedsel en, schoon water."

De eerste donatie van ENERGETIX kon reeds in deze tweede ontwikkelingsfase van de stichting worden meegenomen. De meer dan 70 lopers van het ENERGETIX Marathon team, wederom ondersteund door extreme sporter Joey Kelly, individuele zakenpartners en bedrijven hebben bij de Mainz Marathon de som van € 7500 bij elkaar gebracht, die aan een duurzame ontwikkeling van het nieuwe onderwijs-opleidingsprogramma zal bijdragen. 

Zum Seitenanfang


Het totale bedrag van de donaties overschrijdt de 1.000.000 Euro

Sinds 2008 ondersteunt ENERGETIX samen met de distributeurs het werk van Dr. Hugo Tempelman in Zuid-Afrika. In 2015 bedroeg de donatie € 155.000. 

Ondersteund wordt onder andere het moeder-kind-project in de 24-uurs kliniek in Elandsdoorn. Bij de Catalogus Lancering meldde Dr. Hugo Tempelman, dat dankzij de hulp van ENERGETIX in de moeder-en-kind-kliniek tot nu toe 2838 kinderen werden geboren. "538 moeders waren Hiv-positief en zij brachten 538 Hiv-negatieve baby’s ter wereld. Dat is een groot succes ", zei Dr. Hugo Tempelman tijdens zijn dankrede in Berlijn, waarbij hij ook zijn werk en zijn projecten presenteerde. Een ontroerende film toonde de opmerkelijke resultaten van de continue steun van ENERGETIX die met de donatie van dit jaar over de grens van 1.000.000 Euro is heengegaan. 

Zum Seitenanfang


Lopen voor het goede doel

Halve Marathon Mainz op 10 mei 2015: Ongeveer 100 lopers en loopsters hadden aan de uitnodiging van Roland Förster tijdens de Catalogus Lancering 2014 in Berlijn gehoor gegeven en verschenen weer als de grootste ingeschreven groep samen in chique ENERGETIX shirts aan de start. Ook van de partij was de extreme sporter Joey Kelly als tempomaker en motivator. Per deelnemer en kilometer schonk het bedrijf € 2 aan de Hugo Tempelman Stichting. Een afgerond bedrag van € 5.000 kon worden overhandigd. Ook Hugo en Liesje Tempelman waren in Mainz van de partij - hij als enthousiaste toeschouwer en zij als loopster met een opmerkelijk resultaat.

 

De volgende halve marathon in Mainz is op 22 mei 2016. Distributeurs, klanten en vrienden van het bedrijf moeten deze datum beslist reserveren om van een zeer speciale dag te kunnen genieten – hetzij als loper hetzij als supporter langs het parcours.

Zum Seitenanfang


Nieuwe liefdadigheidsfilm - met Johannes B. Kerner in Zuid-Afrika

Door middel van een programma van de moderator Johannes B. Kerner hoorde het management van ENERGETIX  enkele jaren geleden over het werk van de Hugo Tempelman Foundation; sindsdien ondersteunt  ENERGETIX zakenpartners - samen met haar  - diens voorbeeldige humanitaire hulp in Zuid-Afrika.

In april 2014 bezocht Roland Förster samen met Johannes B. Kerner de instellingen van de Foundation. De documentaire die bij dit bezoek tot stand kwam over het belangrijke humanitaire werk van Hugo en Liesje Tempelman en hun werknemers werd bij de Catalogus Lancering in Berlijn aan het publiek getoond en is beschikbaar op het ENERGETIX YouTube kanaal. Hier kunt u de korte film ook direct te bekijken.

Zum Seitenanfang


Een gemeenschappelijk liefdadigheidsdoel

Tijdens  de Catalogus Lancering 2014 van ENERGETIX in Berlijn richtte Johannes B. Kerner zich tijdens een live-schakeling tot eigenaar en directeur Roland Förster, Barbara Schöneberger,  de presentatrice van de Lancering en het gehele ENERGETIX publiek.

De moderator vertelde dat hij samen met Roland Förster in 2014 de instellingen van de Hugo Tempelman Foundation in Zuid-Afrika had bezocht en een goed inzicht in het werk van de Foundation had gekregen. Zichtbaar aangedaan leidde hij de daar  gemaakte documentaire over het leven in een kindertehuis voor aidswezen in.

Daarna overhandigde het management van ENERGETIX aan de initiatiefnemers van de Foundation in de vorm van een cheque  een donatie van € 150.000. Zonder de steun van ENERGETIX zou  volgens Dr. Hugo Tempelman de Foundation haar werk niet kunnen voortzetten.

In totaal bedraagt de som die ENERGETIX tot op heden aan de Hugo Tempelman Foundation kon overmaken ruim € 913.000.

ENERGETIX bedankt iedereen die door zijn inzet aan deze donatie heeft bijgedragen.

Zum Seitenanfang


Gelukssymbool met sociaal engagement

In Afrika wordt de olifant vereerd als een symbool van geluk. Een kleine olifant is ook de mascotte van onze langdurige liefdadigheidspartner, de Hugo Tempelman Foundation, die zich al vele jaren op een voorbeeldige manier voor aidswezen in Zuid-Afrika inzet. Met de verkoop van elke olifant hanger doneert ENERGETIX 2 euro aan de Hugo Tempelman Foundation.

Zum Seitenanfang


SPORTIEVE INZET VOOR DE TEMPELMAN FOUNDATION

Zeer gemotiveerd nam ENERGETIX ook in 2014 weer deel aan de Gutenberg Marathon in Mainz en wij waren in staat om het team van lopers - bestaande uit medewerkers en zakenpartners uit negen landen - zelfs nog te versterken: Met 140 geregistreerde lopers was ENERGETIX goed voor de grootste groep van het evenement, waaraan in totaal ongeveer 10.000 lopers deelnamen. Ook dit jaar kreeg het team veel steun van de extreem sporter Joey Kelly, die samen met de ENERGETIX lopers aan de start van de halve marathon verscheen en van plan was om alle leden van het team over de finishlijn te brengen. Met succes!

Voor elke door de groep gelopen kilometer schonk ENERGETIX 2 euro voor de Hugo Tempelman Foundation, zodat op 11 mei, afgerond € 5.000,- voor het werk van de liefdadigheids-stichting bij elkaar kwam.

Onze dank aan alle lopers, vrijwilligers en enthousiaste en motiverende toeschouwers langs het parcours!

Zum Seitenanfang


Straatkinderen project in Brazilië

ENERGETIX Bingen ondersteunt de kleuterschool "Creche Beu Machado" in Salvador da Bahia. Tijdens een competitiereis hadden zakenpartners aandacht gekregen voor het project, dat kinderen in de leeftijd van 1 tot 5 jaar voor een leven op straat behoedt.

 

 

Zum Seitenanfang


Charity project kunstadventskalender

In 2013 heeft ENERGETIX opnieuw deelgenomen aan de liefdadigheidscampagne kunstadventskalender, die ten behoeve van een goed doel moderne kunst, bedrijven en beroemdheden samenbrengt.

ENERGETIX  vormde dit jaar met de actrice Anja Kling en de kunstenaar prof. Jürgen Redelius - die voor deze gelegenheid een kunstwerk heeft geschonken – samen een team voor het 20e deurtje van de adventskalender.  Alle 24 door de kunstenaars geschonken kunstwerken waren in de periode voor Kerstmis op groot formaat te zien als Open-Air galerijen aan representatieve gevels in Hamburg , München en Frankfurt am Main.

In aanvulling op het "kalenderdeurtje"-kunstwerk "Vita Nuova" ontwierp prof. Jürgen Redelius samen met Anja Kling een ander kunstwerk dat voor een goed doel geveild werd.

De totale opbrengst van de kunstadventskalender2013  ging naar “fit-4-future", een non-profit project van de Cleven-Stiftung, die zich inzet voor gezondheid en lichamelijke activiteiten van kinderen.

Voor meer informatie over dit project kunt u terecht op : www.kunstadventskalender.de | Youtube

Zum Seitenanfang


Elk hart telt

In 2013 kon het management van ENERGETIX bij de Catalogus Lancering in Berlijn in de vorm van een cheque weer een verheugend hoge donatie overhandigen aan Hugo en Liesje Tempelman, de initiatiefnemers van de Hugo Tempelman Foundation,: door middel van het MagnetHeart werd er in de afgelopen maanden 175.000 euro bijeengebracht, doordat er voor elk verkocht hart automatisch een gift overgemaakt werd. Met het donatiebedrag ondersteunt ENERGETIX de Hugo Tempelman Foundation in zijn strijd tegen HIV in Zuid-Afrika. 

Onze hartelijke dank gaat uit naar alle zakenpartners die door hun inzet er aan hebben bijgedragen dat het totale donatiebedrag opnieuw zo hoog uitviel.

Zum Seitenanfang


Joey Kelly ondersteunt het ENERGETIX team

Net als vorig jaar nam ook in 2013 weer een uit zakenpartners en medewerkers samengesteld ENERGETIX team van lopers deel aan de Gutenberg Marathon in Mainz. Het bijzondere van dit jaar:  muzikant, motivational coach en beoefenaar van extreme sporten Joey Kelly liep – in het huidige roze-zwarte ENERGETIX loopshirt – de als doel gestelde halve marathonafstand van 21,0975 kilometer mee als ENERGETIX teamlid. 

De bekende sportman, met wie in 2013 enkele ENERGETIX activiteiten zijn gepland, was een ware inspiratiebron,  niet in het minst door het feit dat hij de lopers onvermoeibaar motiveerde  en aanspoorde om vol te houden.

Voor elke door de zakenpartners, medewerkers en Joey Kelly gelopen kilometer werd door ENERGETIX eigenaar en directeur Roland Förster € 3,-  geschonken. Zo kwam er een totaalbedrag van ongeveer   € 2.000,-  binnen voor de Hugo Tempelman Foundation, die onder het motto  POSITIEF + VERANDERING  de holistische benadering van het Nederlandse artsenechtpaar Tempelman in de strijd tegen HIV en tuberculose in Zuid-Afrika ondersteunt.

Wij danken alle lopers voor hun sportieve inzet voor het goede doel!

Zum Seitenanfang


Gezamenlijk veel bereiken

Door een actie samen met haar zakenpartners ondersteunt ENERGETIX Bingen al verschillende jaren de Hugo Tempelman Foundation door gemeenschappelijk gegenereerde bedragen.

Dat deze donatie uit het hart komt,  symboliseert  het populaire MagnetHeart in de ware zin van het woord: Wie het – in twee versies verkrijgbare – hart koopt verricht op hetzelfde moment een goede daad, omdat een deel van de opbrengst ten goede zal komen aan onze goede doel partner. Elk verkocht MagnetHeart zorgt ervoor dat het totale donatiebedrag continu groeit.

Dankzij de zeer succesvolle verkoop van het  MagnetHeart kon op 1 September 2012 bij de Lancering van de Catalogus in Mainz trots een verheugend grote cheque  aan de initiatiefnemers van de Hugo Tempelman Foundation overhandigd worden.

Het bedrag zal er actief aan bijdragen dat de holistische projecten van de stichting voortgezet worden en zal aan kinderen, die hun ouders hebben verloren aan HIV,  betere vooruitzichten voor de toekomst bieden.

Heel hartelijk dank aan onze zakenpartners, die door hun continu hoge mate van betrokkenheid er aan hebben bijgedragen, dat we het opmerkelijke bedrag van het voorgaande jaar, 175.000 euro,  ook dit jaar weer gezamenlijk bij elkaar hebben kunnen brengen.

Zum Seitenanfang


Goede doel ontmoet kunst: De BMW-kunstadventskalender

In 2012 heeft Energetix Bingen – naast zijn inzet voor de Hugo Tempelman Foundation – deelgenomen aan de liefdadigheidscampagne BMW-kunstadventskalender, die ten behoeve van een goed doel moderne kunst en bedrijven en mediapartners samenbrengt. Voor de kunstadventskalender maakten 24 kunstenaars elk een speciaal kunstwerk en dit schonken zij aan het project. Deze 24 kunstwerken waren in december in München, Berlijn en Frankfurt am Main te zien als XXL-Open-Air-Adventskalender.

In 2012 ondersteunde de kunstadventskalender het jeugdhulpproject “Artists for Kids“. Het non-profit project, in 1999 door Bernd Eichinger (1949 - 2011) samen met vrienden en collega's opgericht, helpt in München kinderen en jongeren en hun gezinnen in moeilijke situaties. Dankzij de gezamenlijke actie kon "Artists for Kids" verblijd worden met giften van in totaal 100.000 euro.

Bovendien heeft elke kunstenaar – in samenwerking met zijn beschermvrouw / -heer – nog een ander kunstwerk gemaakt. Deze 24 kunstwerken werden op 1 December 2012 ten gunste van "Artists for Kids" geveild. De actie werd onder andere begeleid door speciale N24 reclamespots en een extra voor dit project uitgebracht goede-doel-magazine.

Bijzondere ondersteuning werd geboden door prominente beschermvrouwen en beschermheren als Hannelore Elsner, Dominic Raacke, Christian Berkel, Katja Flint en Franziska Knuppe die opriepen tot donaties voor "Artists for Kids".

Het 15e kalenderdeurtje was gereserveerd voor ENERGETIX Bingen. Op deze dag werd het kunstwerk "Zuneigung II" van kunstenares Ilona Arndt onthuld.

Nadere informatie biedt de N24-Spot en de korte film die de samenwerking van de kunstenares Ilona Arndt en het model Franziska Knuppe toont.

Zum Seitenanfang


Lopen voor het goede doel

Toen op 6 mei 2012 het startschot voor de Gutenberg-Marathon in Mainz klonk, behoorden voor het eerst ook zakenpartners en medewerkers van ENERGETIX Bingen tot de ca. 11.000 lopers en loopsters. 

Naast een aanzienlijke dosis sport en plezier leverde deze halve marathon ook nog de nodige welkome giften op: Iedere door de afzonderlijke zakenpartners en ENERGETIX-medewerkers gelopen kilometer werd door eigenaar en directeur Roland Förster beloond met een euro voor de Hugo Tempelman Stichting. Spontaan verdubbelde de bedrijfsleiding dit bedrag nog een keer. Daar kwam nog een donatie van 100 euro bij van FKS-Willigis, de Vereniging van het Willigis Gymnasium in Mainz, dat zijn ruimten voor het omkleden ter beschikking had gesteld. Voor beiden is een bedankje zeker op zijn plaats. Zo kon na het afleggen van ruim 21 kilometer door Mainz het mooie bedrag van 2.100 euro aan de Hugo Tempelman Stichting, het goede doel waarvoor ENERGETIX Bingen zich inzet, worden overgemaakt. 

De aanwezigheid van ENERGETIX op de Mainz-Marathon 2012, waaraan 45 lopers en loopsters in het markante rode ENERGETIX-shirt deelnamen, gold als een bijzonder geslaagde combinatie van sportieve en sociale betrokkenheid: En volgend jaar zal ENERGETIX Bingen in Mainz zeker opnieuw aan de start verschijnen. 

Zum Seitenanfang


Muziek voor de Tempelman-stichting

Ca. honderd artsen uit meer dan 20 landen verruilen regelmatig hun doktersjas voor avondjurk en rokkostuum om samen voor de noodlijdende medemens in het World Doctors Orchestra te musiceren. Het orkest was van 7 tot 12 februari 2012 op tournee in Zuid-Afrika. De opbrengsten van de benefietconcerten in Kaapstad, Johannesburg en Elandsdoorn kwamen ten goede aan de door de Hugo-Tempelman-stichting ondersteunde Ndlovu Care Group, een project dat hulp biedt aan AIDS-wezen, en ook al jarenlang door ENERGETIX Bingen wordt ondersteund. Bijzonder indrukwekkend was het gezamenlijke optreden van het orkest met het Ndlovu-jeugdkoor, dat is ontstaan uit het samenwerkende sociale werk in de township Elandsdoorn en al met vele internationale artiesten heeft opgetreden. Het schitterende optreden in Elandsdoorn mondde uit in een geweldig feest voor artiesten en toeschouwers. Deze succesvolle Zuid-Afrika-tournee werd mede mogelijk gemaakt door de ondersteuning van ENERGETIX Bingen werd.  

Zum Seitenanfang


Life, Above All (Geliefd leven)


In Elandsdoorn maakt Oliver Schmitz opnames van het project Tempelman.


Al meerdere jaren ondersteunen ENERGETIX Bingen en haar zakenpartners het HIV-project van de Tempelman-stichting in Zuid-Afrika. De Nederlandse arts en zijn echtgenote bezoeken ons regelmatig bij de presentatie van een nieuwe catalogus, waar zij dan over de stand van zaken vertellen. Bij de presentatie van de laatste catalogus nam presentator Ingo Nommsen een uitermate indrukwekkende bijdrage mee, die hij zelf van het Tempelman-project in de township Elandsdoorn heeft opgenomen. Nu draait de speelfilm met de titel „Live, Above All“ (Geliefd leven), die ook hier werd opgenomen, in de bioscoop. Alle acteurs hebben het Tempelman-project als achtergrond. Ook de beide hoofdrolspeelsters, Khomotso Manyaka en Lerato Mvelase, die nog nooit voor een camera hadden gestaan, zijn daar gecast. De film vertelt het verhaal van de 12-jarige Chanda, die onder eenvoudige maar liefdevolle omstandigheden opgroeit in de landelijke township Elandsdoorn, op het Zuid-Afrikaanse platteland. Haar wereld verandert in één klap wanneer haar 1-jarige zusje Sarah sterft en kort daarop haar geliefde moeder erg ziek wordt. Met behulp van indrukwekkende beelden schetst de Zuid-Afrikaanse regisseur Oliver Schmitz ("Paris, je t’aime", "Doctor’s Diary") niet alleen de ontroerende moeder-dochterrelatie, maar geeft ook een levendig en veelzijdig beeld van het hedendaagse Zuid-Afrika, vol van tegenstellingen. „Live, Above All“ bracht het publiek in Cannes, Toronto, Rio de Janeiro en op de Berlinale in extase en zette de film in de Oscar-categorie „Beste buitenlandstalige film“ op plaats 9 van de 70 ingeleverde films. Op 5 mei ging de film in heel Duitsland in première.

Zum Seitenanfang


Liefdadigheid gedeelte bij de jubileum launch 2011


Een ontroerend moment tijdens de Catalogus launch 2011 eind augustus 2011 in de in de Rheingoldhalle in Mainz: Dr. Hugo Tempelman n zijn vrouw Liesje mogen een check ter waarde van 175.000 Euro ontvangen. Zoals de Nederlandse arts in zijn dankwoord zegt , is daarmee het voortbestaan van zijn ziekenhuis in Zuid- Afrika tot eind 2013 verzekerd. "Dat betekent concreet , dat we het leven van mensen die zouden gaan sterven kunnen redden", volgens Dr. Hugo Tempelman. 

Einige weken geleden was directeur en CEO Roland Förster samen met de programma maken en presentator Manfred Teubner, die vrijwillig in de raad van bestuur van de Hugo Tempelman Stichting heeft plaatsgenomen, in Zuid - Afrika. 

Ter plaatse werd er een film gedraaid, ter ondersteuning van de stichting.

Zum Seitenanfang


LIEFDADIGHEID – EEN INNERLIJKE NOODZAAK


Ons werk heeft ons en onze zakenpartners succesvol gemaakt. Het geeft ons alle tevredenheid en economische zekerheid.

Dankbaar zijn en een verschil maken

Hieruit resulteert onze noodzaak mensen te helpen, die niet van zo'n leven kunnen genieten. Wij verheugen ons erop, dat wij in het kader van liefdadigheid, gezamelijk met onze zakenpartners, een manier gevonden hebben om andere mensen van ons succes deelgenoot te kunnen maken. Met de Hugo Tempelman stichting hebben wij een organisatie gevonden, die onze steun direct omzet in hulp aan zieken en behoeftigen. Tot september 2010 konden wij de Hugo Tempelman stichting een geldbedrag van € 170.000 euro ter beschikking stellen.

Zum Seitenanfang


HUGO TEMPELMAN STICHTING


Het goede doel van ENERGETIX Bingen

Hulp voor moeder-kind-project in Zuid-Afrika

Sinds 2008 ondersteunt Energetix Bingen het AIDS-project van de nederlandse arts Dr. Hugo Tempelman in Zuid-Afrika. In het kader van de presentatie van de nieuwe sieraden collectie en de nieuwe catalogus op 4 september in de Rheingoldhalle in Mainz kon directeur en eigenaar Roland Förster, ten overstaan van 1300 gasten, aan Hugo Tempelman en zijn vrouw Liesje een cheque overhandigen van € 100.000 euro.

Sinds 1990 zijn de Tempelmans actief in de strijd tegen AIDS in Zuid-Afrika. Tegenwoordig omvat hun project verscheiden klinieken met verschillende infrastructurele en culturele maatregelen om arbeidsplaatsen te creëeren. Het project heeft intussen het karakter van een rolmodel en kan in elk land, in vergelijkbare omstandigheden, toegepast worden. Een project van deze afmetingen is aangewezen op financiële steun. Vanwege de moeilijke economische omstandigheden hebben vele sponsors hun uitgave beleid m.b.t. liefdadigheid verminderd. Dit brengt ook, het tot nu toe succesvolle werk van de Tempelman stichting, in gevaar.

Energetix Bingen heeft daarom besloten, het AIDS-project van Hugo Tempelman, gericht te blijven ondersteunen. De donatie van € 100.000 euro wordt besteed aan het moeder-kind-project in de 24-uurs-kliniek in het Zuid-Afrikaanse Elandsdoorn. De baby's, die door HIV-besmette moeders in deze kliniek ter wereld worden gebracht, worden dankzij de uitstekende medische begeleiding, voor meer dan 99 % niet besmet. De motivatie voor onze donaties zijn het handhaven van deze kansen voor de allerkleinsten en daarmee hun leven te redden en ze de mogelijkheid te geven zich te kunnen ontwikkelen.

De onderneming heeft in het verleden het AIDS-project al, door diverse enkelvoudige bedragen met een totaal bedrag van € 70.000, geschonken. Het nieuwe record bedrag werd door de verheugende groei van Energetix Bingen mogelijk. De zakenpartners hebben het „magneet hart“, het best verkochte artikel en maatgevend voor de donatie, weer zo succesvol verkocht, dat de directeur-eigenaar Roland Förster aanvullend € 100.000 kon doneren.

In November 2009 werd duidelijk welke erkenning en wereldwijde aandacht het project van de Tempelmans krijgt, toen beiden met de Martin Buber Plakette voor hun verdiensten aan de menselijkheid onderscheiden werden. Michail Gorbatsjov zelf ontvanger van de Martin Buber Plakette, bleek zo onder de indruk van de inzet van de onderneming uit Bingen, dat hij een persoonlijke boodschap naar de Cataloguslaunch in Mainz stuurde.

Zum Seitenanfang


Donatie vanuit het hart


Het magneethart is sinds jaren de bestseller van ENERGETIX Bingen. Het aantal verkopen is de basis voor de hoogte van de donatie, die regelmatig aan de Hugo Tempelman stichting overgemaakt wordt. Per hart wordt 2 euro gedoneerd. Gelijk aan de succesvolle ontwikkeling van de onderneming groeit het bedrag van de donatie keer op keer. De actuele hoogte van de donatie (September 2010): 170.000 euro.

Zum Seitenanfang


DR. HUGO TEMPELMAN


Martin Buber-Plakette voor onze liefdadigheids partners

Voor hun inzet in Zuid-Afrika zijn Dr. Hugo Tempelman en zijn vrouw Liesje op 15 november 2009 in de abdij Rolduc in Kerkrade met de Martin Buber Plakette onderscheiden.

In de voorgaande jaren waren dat onder andere Richard von Weizsäcker, Helmut Schmidt en Michael Gorbatschow, die voor hun diensten voor de menselijkheid met de Martin Buber Plakette geëerd werden. De zakenpartners van ENERGETIX Bingen hadden al direct na het bezoek aan het project van de Tempelmans in Zuid-Afrika, de absolute zekerheid dat de donatie zinvol en efficiënt ingezet werd. De officiële erkenning van onze liefdadigheids partners laten ons nogmaals zien, dat wij de juiste beslissing genomen hebben.

ENERGETIX was bij de uitreiking van de plakette en beleefde een emotionele gebeurtenis.

En ook de sieraden van ENERGETIX Bingen speelde een rol. Tijdens het evenement „de jeugd in dialoog“, waaraan jongeren uit vele landen deelnamen, was er een literaire wedstrijd. De charmante winnares Elisaveta uit Perm in Rusland mocht zich verheugen over de prijs, een ENERGETIX-sieraden set.

Zum Seitenanfang


Een groet van Michail Gorbatsjov aan ENERGETIX Bingen op de Catalogus launch 2010


„Ieder mens is verantwoordelijk voor het huidige en toekomstige welzijn van de mensheid en het leven op deze aarde.“

Uit de inleiding van het handvest van de aarde.

Liesje en Hugo Tempelman behoren tot die mensen, die deze zin begrepen hebben. Hun project in Zuid-Afrika is een zeer succesvol model in de strijd tegen aids. De toewijding en het leven van beiden is fascinerend. Zij inspireren andere mensen en bewegen hen ertoe actief deel te nemen.

Hugo en Liesje Tempelman realiseren, in de door hen opgebouwde Ndlovu Medical Center in Elandsdoorn, het moeder en kind project. Door een omvangrijke verzorging rondom de geboorte van deze kinderen brengen tegenwoordig 99% van de HIV-geïnfecteerde moeders, gezonde, HIV-negatieve babies ter wereld.

Energetix Bingen gevestigd in Duitsland heeft begrepen, dat het tot de verantwoording van een succesvolle onderneming behoort, de zwaksten te helpen, door nieuwe perspectieven te bieden. 

Het is Energetix Bingen aan het hart gelegen, dit project financieel te ondersteunen. Samen met zijn partners heeft de middelgrootte onderneming tot op heden 170.000 euro geschonken aan het Ndlovu Medical Center. Hiermee werd het leven van honderden kinderen gespaard. 

Ik begroet dit nobele humanitaire project en wens de initiatoren en deelnemers verder succes.

Michail Gorbatsjov

Zum Seitenanfang